Tuesday, 1 October 2013

Хотын охин"Uptown Girl" - Хотын охин (Хотын дээдсийн хэсэгт амьдрах охин)

Uptown girl
Хотын охин
She's been living in her uptown world
Тэр өөрийн хотийн ертөнцдөө амьдарч байгаа
I bet she never had a back street guy
Би мөрийций тэр хэзээ ч арын гудамжийн залуутай гарч байгаагүй
I bet her mama never told her why
Би мөрийций түүний ээж хэзээ ч  учрыг хэлж байгаагүй

I'm gonna try for an uptown girl
Би хотийн охинтэй гарах гэж оролдож байна
She's been living in her white bread world
Тэр өөрийн уйтгартай ертөнцдөө амьдарч байгаа
As long as anyone with hot blood can
Халуу цустай хэний ч нөхцөлд
And now she's looking for a downtown man
Хотийн төвын залуу хайж байгаа
That's what I am
Тэр нь би байна


And when she knows what
Тэгээд тэр юу гэдгийг мэдэх үед
She wants from her time
Тэр өөрийн үеээс хүсч байна
And when she wakes up
Тэр ухамсаралсан үедээ
And makes up her mind
Сэтгэлээ сэргээнэ

She'll see I'm not so tough
Тэр намайг тийм ч танхай биш болхийг мэднэ
Just because
Учир нь зүгээр
I'm in love with an uptown girl
Би хотын охинд дуралсан байна
You know I've seen her in her uptown world
Би түүний хотын ертөнцийг ойлгосоныг чи мэднэ
She's getting tired of her high class toys
Тэр түүний өндөр зэрэглэл тоглоомуудаасаа залхаж байгаа
And all her presents from her uptown boys
Түүний хотын залуусын бэлгүүдээс ч мөн
She's got a choice
Түүнд сонголт бий


Uptown girl
Хотын охин
You know I can't afford to buy her pearls
Чи мэднэ би түүнд сувд зүүлт авч өгөх чадалгүйг
But maybe someday when my ship comes in
Гэхдээ магадгүй нэгэн өдөр миний хөлөг ирэх үед
She'll understand what kind of guy I've been
Тэр би ямар төрлийн залуу байсаныг ойлгоно
And then I'll win
Тэгээд би ялна

And when she's walking
Тэр алхаж байхдаа
She's looking so fine
Тэр үнхээр сайхан харагдаг
And when she's talking
Тэр ярьж байхдаа
She'll say that she's mine
She'll say that she's mine
Тэр миний болно гэж хэлнэ

She'll say I'm not so tough
Тэр намайг тийм ч танхай биш болхийг хэлнэ
Just because

Учир нь зүгээр
I'm in love
Би дуралсан байна

With an uptown girl
Хотын охинд
She's been living in her white bread world

Тэр өөрийн уйтгартай ертөнцдөө амьдарч байгаа
As long as anyone with hot blood can
Халуу цустай хэний ч нөхцөлд
And now she's looking for a downtown man
Хотийн төвын залуу хайж байгаа
That's what I am
Тэр нь би байна


Uptown girl
Хотын охин
She's my uptown girl
Тэр миний хотын охин
You know I'm in love
Чи мэднэ би дуралсан байна
With an uptown girl
Хотын охинд

My uptown girl
Миний хотын охин
You know I'm in love
Чи мэднэ би дуралсан байна
With an uptown girl
Хотын охинд
My uptown girl
Миний хотын охин
You know I'm in love
Чи мэднэ би дуралсан байна
With an uptown girl
Хотын охинд
My uptown girl
Миний хотын охин