Wednesday, 22 October 2014

Би залгаад шууд Би Чамд Хайртайгаа хэлье

Хүн болгон мэдэх байх энэ дууг Stevie Wonder - I Just Called To Say I Love You

Шинэ жил тэмдэглэх өдрөөр биш
Шоколадаар бүрсэн зүрхэн чихрийг бэлгэлэж биш
Хаврын эхээр биш
Дуу дуулж биш
Чухамдаа зүгээр л нэгэн жирийн өдөр
Дөрвөн сарын борооноо биш
Цэцэг дэлгэрэх үеээр биш
Зургаан сарын хурмийн Бямба гаригт биш
Гэхдээ энэ бол нэгэн үнэн юм
Миний чамд хэлэх ёстой зүйл гурван үгсээс бүрдсэн
Би залгаад шууд би чамд хайртайгаа хэлье
Би залгаад шууд би маш их хайралдагаа хэлье
Би залгаад шууд би чамд хайртайгаа хэлье
Би үүнийг миний зүрхний минь угаасаа учирлаж байна
Зуны догдололд биш
Долоон сарын халуунд биш
Найман сарын ургац хураах намуун шөний сарны гэрэлд биш
Намрын салхиар биш
Навч унах үер биш
Өмний тэнгэрийн зүг шувууд нисдэг цагаар биш
Есөн сарын нарнаар биш
Халловээнээр биш
Талархалийн баяраар чамайг баяр хөөртөй байх үед биш
Гэхдээ энэ хуучирсан санаа тиймээс шинэхэн
Эдгээр гурван үгс шиг өөр юу ч чиний зүрхийг дүүргэж чадахгүй
Би залгаад шууд би чамд хайртайгаа хэлье
Би залгаад шууд би маш их хайралдагаа хэлье
Би залгаад шууд би чамд хайртайгаа хэлье
Би үүнийг миний зүрхний минь угаасаа учирлаж байна
Би залгаад шууд би чамд хайртайгаа хэлье
Би залгаад шууд би маш их хайралдагаа хэлье
Би залгаад шууд би чамд хайртайгаа хэлье
Би үүнийг миний зүрхний минь угаасаа учирлаж байна, зүрхний минь
Зүрхний минь
Би залгаад шууд би чамд хайртайгаа хэлье
Би залгаад шууд би маш их хайралдагаа хэлье
Би залгаад шууд би чамд хайртайгаа хэлье
Би үүнийг миний зүрхний минь угаасаа учирлаж байна, зүрхний минь

Хонгор минь зүрхний минь 
No New Year's Day to celebrate
No chocolate covered candy hearts to give away
No first of spring
No song to sing
In fact here's just another ordinary day
No April rain
No flowers bloom
No wedding Saturday within the month of June
But what it is, is something true
Made up of these three words that I must say to you
I just called to say I love you
I just called to say how much I care
I just called to say I love you
And I mean it from the bottom of my heart
No summer's high
No warm July
No harvest moon to light one tender August night
No autumn breeze
No falling leaves
Not even time for birds to fly to southern skies
No Libra sun
No Halloween
No giving thanks to all the Christmas joy you bring
But what it is, though old so new
To fill your heart like no three words could ever do
I just called to say I love you
I just called to say how much I care, I do
I just called to say I love you
And I mean it from the bottom of my heart
I just called to say I love you
I just called to say how much I care, I do
I just called to say I love you
And I mean it from the bottom of my heart, of my heart,
of my heart
I just called to say I love you
I just called to say how much I care, I do
I just called to say I love you
And I mean it from the bottom of my heart, of my heart,
baby of my heart

Энэ зураглалыг нь анх үзэж байж хөгжилтөй :)  /Woman in Red./