Sunday, 7 August 2011

Хайсан тэр минь...

Блогт маань үлдээсэн дараагийн санлын дагуу нийтлэж байна. Энэхүү дууг Bumbuulei-ийн орчуулгын хамт хүргэж байгаадаа мөн таатай байна. Ойрд зохиогчийн эрхийн асуудал блогуудхд хүчтэйгээр тавигдаж байгаа тул ямар нэгэн асуудалтай нийтлэл байвал утгуулж эрх тань бүрэн нээлтэй шүү. Миний хувь орчуулах чадвар муугаасаа нийтлэл нийтлэхгүй байгоо!
Эх нийтлэл энд!Justajuu jiskii thii usko to na paaya ham ne...
Хүсч хүлээснээ би олоогүй

Is bahaane se magar dekh lii duniya ham ne...
Хурмастад гэвч гомдохгүй
Justajuu jiskii thii
Хайсан тэр минь ирээгүй

Tujhko rusva na kiya...
Гуниж, гэмшсээр хоцорсон ч
Khud bhii pashemaan hu'e
Гундаагаагүй би, хайрыг чинь
Ishq kii rasm ko...is taraf nibhaaya ham ne
Гутраагүй, дурсаж явна
Ishq kii rasm ko is taraf nibhaaya ham ne
Энэ л хэвээр
Энхрийлж явна
Justajuu jiskii thii
Хайсан тэр минь...

Kab milii thii kahaa.n bichhaRii thii...
Хэзээ учирч, хаана салснаа
Hame.n yaad nahii.n
Санахгүй нь, амьдрал чамайг
Zi.ndagii tujhko to... bas khwaab me.n dekha hamne...
Хэрмэл зүүдэндээ л тэвэрнэ
Justajuu jiskii thii
Хайсан тэр минь...

Ae adaa aur sunaa'e.n bhii to kya haal apna
Ай, бурхан минь, ямар байгаагаа яаж хэлэх
Umr ka lamba safar... tay kiya tanha ham ne...
Амьдралын эцэсгүй, эзэнгүй замд дахиад л ганцаар...

Justajuu jiskii thii usko to na paaya ham ne...
Хүсч хүлээснээ би олоогүй
Is bahaane se magar dekh lii duniya ham ne...
Хурмастад гэвч гомдохгүй
Justajuu jiskii thii
Хайж, хүлээсэн тэр минь...

Чимээгүйгээр...

Блогт маань үлдээсэн санлын дагуу нийтлэж байна. When You Say Nothing at All хэмхээх сайхан дууг Bumbuulei-ийн сайхан орчуулгын хамт хүргэж байгаадаа таатай миний бие! Эх нийтлэл энд!


Чимээгүйгээр...

Миний зүрхтэй ...
Сэтгэлтэй
Ярьж буй чинь
Гайхалтай
Ганц ч үг хэлэлгүйгээр
Харанхуйг чи гийгүүлнэ
Чимээгүй байхад чинь
Юу сонсдогоо
Тайлбарлаж би үл чадна
Чиний инээмсэглэлээс чамд
Хэрэгтэй гэдгээ би мэдэрдэг
Харцнаас чинь чи намайг
Хаяж явахгүй нь харагддаг. . .
Унасан үед минь
Өргөж босгоно гэж
Гар чинь хэлнэ
Үг хэлээр биш ч
Бүгдийг
Үйлдлээр чи өгүүлнэ...
Бүхий л өдөржингөө
Чангаар хөөрөлдөх
Хүмүүсийн дуу яршигтай
Намайг чи тэврэхэд
Намуун тайван болж
Амгалан...
Зүрхэнд минь юу хэлснийг
Хэдий хичээсэн ч тэд...
Хэлж үл мэднэ...

Хувилбар - Keith Whitley


Хувилбар - Alison Krauss

When You Say Nothing At All

It's amazing
How you can speak
Right to my heart
Without saying a word,
You can light up the dark
Try as I may
I could never explain
What I hear when
You don't say a thing

[CHORUS:]
The smile on your face
Lets me know
That you need me
There's a truth
In your eyes
Saying you'll never leave me
The touch of your hand says
You'll catch me
Whenever I fall
You say it best
When you say
Nothing at all

All day long
I can hear people
Talking out loud
But when you hold me near
You drown out the crowd
(The crowd)
Try as they may
They could never define
What's been said
Between your
Heart and mine

[Repeat chorus twice]

(You say it best
When you say
Nothing at all
You say it best
When you say
Nothing at all)

The smile on your face
The truth in your eyes
The touch of your hand
Let's me know
That you need me

[Repeat chorus]

(You say it best
When you say
Nothing at all
You say it best
When you say
Nothing at all)

The smile on your face
The truth in your eyes
The touch of your hand
Let's me know
That you need me

(You say it best
When you say
Nothing at all
You say it best
When you say
Nothing at all)