Sunday, 7 August 2011

Хайсан тэр минь...

Блогт маань үлдээсэн дараагийн санлын дагуу нийтлэж байна. Энэхүү дууг Bumbuulei-ийн орчуулгын хамт хүргэж байгаадаа мөн таатай байна. Ойрд зохиогчийн эрхийн асуудал блогуудхд хүчтэйгээр тавигдаж байгаа тул ямар нэгэн асуудалтай нийтлэл байвал утгуулж эрх тань бүрэн нээлтэй шүү. Миний хувь орчуулах чадвар муугаасаа нийтлэл нийтлэхгүй байгоо!
Эх нийтлэл энд!Justajuu jiskii thii usko to na paaya ham ne...
Хүсч хүлээснээ би олоогүй

Is bahaane se magar dekh lii duniya ham ne...
Хурмастад гэвч гомдохгүй
Justajuu jiskii thii
Хайсан тэр минь ирээгүй

Tujhko rusva na kiya...
Гуниж, гэмшсээр хоцорсон ч
Khud bhii pashemaan hu'e
Гундаагаагүй би, хайрыг чинь
Ishq kii rasm ko...is taraf nibhaaya ham ne
Гутраагүй, дурсаж явна
Ishq kii rasm ko is taraf nibhaaya ham ne
Энэ л хэвээр
Энхрийлж явна
Justajuu jiskii thii
Хайсан тэр минь...

Kab milii thii kahaa.n bichhaRii thii...
Хэзээ учирч, хаана салснаа
Hame.n yaad nahii.n
Санахгүй нь, амьдрал чамайг
Zi.ndagii tujhko to... bas khwaab me.n dekha hamne...
Хэрмэл зүүдэндээ л тэвэрнэ
Justajuu jiskii thii
Хайсан тэр минь...

Ae adaa aur sunaa'e.n bhii to kya haal apna
Ай, бурхан минь, ямар байгаагаа яаж хэлэх
Umr ka lamba safar... tay kiya tanha ham ne...
Амьдралын эцэсгүй, эзэнгүй замд дахиад л ганцаар...

Justajuu jiskii thii usko to na paaya ham ne...
Хүсч хүлээснээ би олоогүй
Is bahaane se magar dekh lii duniya ham ne...
Хурмастад гэвч гомдохгүй
Justajuu jiskii thii
Хайж, хүлээсэн тэр минь...

0 comments:

Post a Comment