Monday, 20 January 2014

Хүн бүхэн өөрчлөгдөж байна

Keane хамтлагийг мэдэх нэг нь мэднэ дээ зарим нэгэн хүмүүс энэхүү Everybody's Changing зууны шилдэг дуу гэх нь ч бий ямартай ч шилдэг 100-д батгах байх гэж найдаж байна. Энэ дууг сонсооггүй хүн ховор байх.

Хүн бүхэн өөрчлөгдөж байна


Чи өөрийнхөн газраар хэсэхээ чи хэлнэ 
Гэхдээ би энэ талаар бодох үед
Хэрхэн чи чадахийг харахгүй байна.
Чи өвчилж байначи доройтож байна
Шанлалийг чиний нүднээс би харж чадна
Хүн бүхэн өөрчлөгдөж байгааг хэлдэг
Яагаад гэдгийг нь би мэддэггүй

Үнэхээр богино хугацаанд
Би бол гэдийг ойлгохийг хичээнэ
Зөвхөн тоглоомонд үлдэх алхам хийхийг хичээж байна
Би сэрүүн үлдэж бас нэрээ санахыг хичээнэ
Гэвч хүн бүхэн өөрчлөгдөж байна
Ижилхэн би мэдэрдэггүй

Чи эндээс явчихсан
Удалгүй чи замхрах болно
Үзэсгэлэнт гэрэлрүү уусан
Шалтгаан нь хүн бүхэн өөрчлөгдөж байна
Зөвөөр би мэдэрдэггүй

Үнэхээр богино хугацаанд
Би бол гэдийг ойлгохийг хичээнэ
Зөвхөн тоглоомонд үлдэх алхам хийхийг хичээж байна
Би сэрүүн үлдэж бас нэрээ санахыг хичээнэ
Гэвч хүн бүхэн өөрчлөгдөж байна
Ижилхэн би мэдэрдэггүй

Үнэхээр богино хугацаанд
Би бол гэдийг ойлгохийг хичээнэ
Зөвхөн тоглоомонд үлдэх алхам хийхийг хичээж байна
Би сэрүүн үлдэж бас нэрээ санахыг хичээнэ
Гэвч хүн бүхэн өөрчлөгдөж байна
Ижилхэн би мэдэрдэггүй Everybody's Changing

You say you wander your own land
But when I think about it
I don't see how you can 
You're aching, you're breaking
And I can see the pain in your eyes
Says everybody's changing
And I don't know why 

So little time
Try to understand that I'm
Trying to make a move just to stay in the game
I try to stay awake and remember my name
But everybody's changing
And I don't feel the same 

You're gone from here
And soon you will disappear
Fading into beautiful light
Cause everybody's changing
And I don't feel right 

So little time
Try to understand that I'm
Trying to make a move just to stay in the game
I try to stay awake and remember my name
But everybody's changing
And I don't feel the same 

So little time
Try to understand that I'm
Trying to make a move just to stay in the game
I try to stay awake and remember my name
But everybody's changing
And I don't feel the same