Tuesday, 17 March 2015

Яах бол


Хүн бүр мэддэг дуу :) Al Bano e Romina Power "Ci Sara'"


Энэ амьдрал чиний тухай мартсаны дараа
Энэ үүл солонгогүй болсоны дараа
Энэ уйтгар намайг мэхлэх худал бүхний дараа
Энэ бүх тайваныг хүсэх хүслийн дараа хэлээч надад юу болох бол

Бүх далайчидын хүсэх Хавайн мөрөөдөл биелхэд
Энэ цементэлсэн далайг гатлана
Өөр нэгэн өвлөөр надруу цас шуурхад 
Хэрвээ чи миний дэргэд байхгүй бол би хөлдчихнө

Чи итгэх хэрэгтэй
Яах бол - нэгэн хайрын түүх бас нэгэн илүү сайхан дэлхий
Яах бол - илүү гүн хөх тэнгэр бас тэнгэр илүү гайхамшигтай
Яах бол - Сүүдэр чинь миний хажууд цагаанаар хувцаслаад
Яах бол - Би чамд илүү их хайртай гэж хэлдэгээс илүү дэлхий 


Энэ өдөр өнгөрсөний дараа дахин ирэхгүй
Хоосон зүйлийн төлөө хэнч юу ч өгөхгүй
Энэ бүхний дараа хорвоогийн бүх чөтгөрүүд чамайг хүрээлнэ
Яаж үзэсэглэнт чамайгаа олоод дэргэдээ дахин байлгах вэ?

Чи итгэх хэрэгтэй
Яах бол - нэгэн хайрын түүх бас нэгэн илүү сайхан дэлхий
Яах бол - илүү гүн хөх тэнгэр бас тэнгэр илүү гайхамшигтай
Яах бол - Сүүдэр чинь миний хажууд цагаанаар хувцаслаад

Яах бол - Би чамд илүү их хайртай гэж хэлдэгээс илүү дэлхий 

Dopo questa vita che si dimentica di te,
dopo questo cielo senza arcobaleno,
dopo la malinconia che mi prende a ogni bugia,
dopo tutta questa voglia di sereno dimmi che ci sara.


Dopo il sogno della hawai come tutti i marinai
attraverso questo mare di cemento,
dopo un altro inverno che soffia neve su di me
che ho gia' freddo se non sono accanto a te.

Devi crederci
Ci sara’ - una storia d'amore e un mondo migliore.
Ci sara' - un azzurro piu' intenso e un cielo piu' immenso.
Ci sara' - la tua ombra al mio fianco vestita di bianco.
Ci sara' - anche un modo piu' umano per dirsi ti amo di piu'.

Dopo un oggi che non va, dopo tanta vanita'
e nessuno che ti da niente per niente.
Dopo tutto il male che c'e nel mondo intorno a te
com'e bello ritrovarti accanto a me.

Devi crederci
Ci sara’ - una storia d'amore e un mondo migliore.
Ci sara' - un azzurro piu' intenso e un cielo piu' immenso.
Ci sara' - la tua ombra al mio fianco vestita di bianco.
Ci sara' - anche un modo piu' umano per dirsi ti amo di piu' 

0 comments:

Post a Comment