Wednesday, 1 January 2014

Шинэ өдөр Ирж байна

Шинэ жил шинэ эхлэлийн мэнд хүргээд нэгэн орчуулж байсан дуугаа нийтлэж байна. Энэ жил бүгдэд нь аз жаргал эрүүл энхийг хүсий! Хадагтай Celine Dion  дуулж амьдруулсан  A New Day Has Come  (Slow Version) юм.

Шинэ өдөр Ирж байна

Би үнхээр удаан хүлээж байсан
Гайхамшигтай зүйл ирэхийг
Хүчтэй бай гэж хүн бүр надад хэлдэг байсан
Тэвчээрэй бас нулимсаа битгий урсгаарай
Уйтгар гунигтай бас хөгжил бясалтай мөчүүд
Би туулахийг хүсдэгээ би мэдсэн
Надад байгаа бүхэн дэлхийн бодол
Гэсэн би чамайг хүлээж байсан
Чимээгүй одоо
Тэнгэр дэхь гэрлийг би харсан
Энэ бараг  намайг сохоллоо
Би итгэж чадахгүйн
Би сахиусан тэнгэрт сэтгэл хөдөлсөн
Хайртай хамт
Бороо дошоолон миний нулимсыг ургаан алга болгож
Сэтгэлийг минь дүүргэж бас айдсийг минь дарж
Ханууд нурж урьд нь байгаагүй, шинэ нар
Шинэ өдөр ирж байгаа
Шинэ өдөр... иржийнэ
Хархуй байсан газар одоо тэнд гэрэл гэгээ
Шанлал байсан газар одоо тэнд баяр баясгалан
Дорой байсан тэр газраас би өөрийн хүчээ олсон
Бүгд хүүгийн тэр л нүдэнд
Чимээгүй одоо
Тэнгэр дэхь гэрлийг би харсан
Энэ бараг  намайг сохоллоо
Би итгэж чадахгүйн
Би сахиусан тэнгэрт сэтгэл хөдөлсөн
Хайртай хамт
Бороо дошоолон миний нулимсыг ургаан алга болгож
Сэтгэлийг минь дүүргэж бас айдсийг минь дарж
Ханууд нурж урьд нь байгаагүй, шинэ нар
Шинэ өдөр ирж байгаа
Шинэ өдөр... ирж байна
Бороо дошоолон миний нулимсыг ургаан алга болгож
Сэтгэлийг минь дүүргэж бас айдсийг минь дарж
Ханууд нурж урьд нь байгаагүй, шинэ нар
Шинэ өдөр ирж байгаа
Шинэ өдөр... ирж байна
Чимээгүй одоо
Нүдэн дэхь гэрлийг би харсан
Бүгд хүүгийн тэр л нүдэнд
Би итгэж чадахгүйн би сахиусан тэнгэрт сэтгэл хөдөлсөн
Хайртай хамт
Би итгэж чадахгүйн би сахиусан тэнгэрт сэтгэл хөдөлсөн
Хайртай хамт
Чимээгүй одоо
Шинэ өдөр

A New Day Has Come

I was waiting for so long
For a miracle to come
Everyone told me to be strong
Hold on and don't shed a tear
Through the darkness and good times
I knew I'd make it through
And the world thought I had it all
But I was waiting for you
Hush now
I see a light in the sky
Oh, it's almost blinding me
I can't believe
I've been touched by an angel 
With love
Let the rain come down and wash away my tears
Let it fill my soul and drown my fears
Let it shatter the walls for a new, new sun
A new day has come
A new day has...come
Where it was dark now there's light
Where there was pain now there's joy
Where there was weakness, I found my strength
All in the eyes of a boy
Hush now 
I see a light in the sky
Oh, it's almost blinding me
I can't believe
I've been touched by an angel 
With love
Let the rain come down and wash away my tears
Let it fill my soul and drown my fears
Let it shatter the walls for a new, new sun
A new day has come
A new day has...come
Let the rain come down and wash away my tears
Let it fill my soul and drown my fears
Let it shatter the walls for a new, new sun
A new day has come
A new day has...come
Hush now 
I see a light in your eyes
All in the eyes of a boy
I can't believe I've been touched by an angel
With love 
I can't believe I've been touched by an angel 
With love 
Hush now
A new day

0 comments:

Post a Comment