Monday, 22 September 2014

Зөвхөн чи

Хуучины нэгэн сайхан дуу THE PLATTERS - ONLY YOU нийтлий :)


Зөвхөн чи л бүхэл энэ ерөнцийг зөв болгоно
Зөвхөн чи л бүхэл харанхуйг гэрэлтүүлж байна
Зөвхөн чи бас чи ганцаараа
Хийж байгаа чинь сэтгэлийг минь хөдөлгөнө
Зөвхөн чамд зориулсан хайраар зүрх минь дүүрэн
Зөвхөн чи миний бүх өөрчлөлтийг хийсэн
Энэ бол үнэн чи бол миний аз заяа
Чи миний гарыг барих үед
Чи сэтгэл татахыг би ойлгосон
Чи бол миний мөрөөдөл биеллээ олсон 
Миний ганц бас зөвхөн чи
Зөвхөн чи миний бүх өөрчлөлтийг хийсэн
Энэ бол үнэн чи бол миний аз заяа
Чи миний гарыг барих үед
Чи сэтгэл татахыг би ойлгосон
Чи бол миний мөрөөдөл биеллээ олсон
Миний ганц бас зөвхөн ч
Ганц бас зөвхөн чиOnly you can make all this world seem right
Only you can make the darkness bright
Only you and you alone
Can thrill me like you do
And fill my heart with love for only you
Only you can make all this change in me
For it's true, you are my destiny
When you hold my hand
I understand the magic that you do
You're my dream come true
My one and only you
Only you can make all this change in me
For it's true, you are my destiny
When you hold my hand
I understand the magic that you do
You're my dream come true
My one and only you

One and only you

0 comments:

Post a Comment